CZ
PL
GB
D
RUS


Představujeme SRDCE BESKYD

Všeobecné podmínky

Co vše u nás najdete

Fotografie hotelu a okolí

Kde nás najdete

REZERVACE:
Rezervace bude provedena na základě objednávky (telefonicky, dopisem, faxem, e-mailem). Objednávka by měla obsahovat přesné datum, počet osob (dospělí + děti), druh penze nebo polopenze (plná penze, nebo polopenze), popř. přání zákazníka.

ZPŮSOB PLATBY:
Na základě rezervace klient zaplatí do 14 dnů zálohu (složenkou, nebo na účet) ve výši 1.000,- Kč na osobu (včetně dětí). Zbytek částky doplatí na hotelu v den nástupu, podle skutečného počtu osob. Složenku nebo výpis z banky o zaplacení musí klient předložit na recepci!

CENA SLUŽBY:
V ceně pobytu je zahrnuta cena za ubytování a stravování. Služby jako je sauna, masáže (a jiné) stejně jako parkovné a turistický poplatek nejsou v ceně pobytu zahrnuty, proto si je klient hradí navíc

STORNO POPLATKY:
Pokud klient nenastoupí na pobyt z jakéhokoliv důvodu, nebo pobyt stornuje, záloha mu nebude vrácena. Může však požádat o ubytování v náhradním termínu.

POVINNOSTI KLIENTA:
Klienti jsou povinní dodržovat dobu příjezdu a odjezdu. V případě, že klienti plánují příjezd na jinou dobu než je stanoveno, je třeba na tuto skutečnost předem upozornit. V případě, odjezdu před stanoveným termínem nemá právo uplatňovat náhrady za nevyčerpané služby.

BEZPEČNOST:
V zájmu Vaší bezpečnosti prosíme, aby jste v lesním úseku dodržovali tato doporučení:

  • bezpečnou rychlost na suché vozovce 40 - 50 km/h
  • na sněhu, náledí a mokré vozovce nepřekračujte rychlost 20-30 km/h
  • v nočních hodinách počítejte se srnčí a jelení zvěří
  • musíte-li zastavit, odstavte vozidlo na okraj vozovky a je-li třeba, zapněte výstražná světla
  • v zimní sezoně určitě vezměte s sebou sněhové řetězy

Tel.: 00420/558 684 693 - recepce, Tel.: 00420/558 637 436 - kancelář
Tel.: 00420/558 637 437 - automat, Fax: 00420/558 637 435
e-mail: srdcebeskyd@iol.cz nebo srdcebeskyd@seznam.cz